Pizzeria Rebus

Dostava

Dostavu vršimo na području grada i okolnih mjesta, u koje spadaju:

 • Varaždin
 • Kućan Donji
 • Kućan Gornji
 • Kućan Marof
 • Zbelava
 • Kelemen
 • Kaštelanec
 • Jakopovec
 • Leštakovec
 • Imbriovec
 • Jalžabet
 • Bartolovec
 • Štefanec
 • Žabnik
 • Šemovec
 • Kneginec Donji
 • Kneginec Gornji
 • Turčin
 • Varaždinbreg
 • Mali Vrh
 • Dugi Vrh
 • Halić
 • Jalkovec
 • Črnec

Može se naručiti putem telefona na broj 042/641-549 radnim danom od 9:00 - 22:00 h, a nedjeljom i praznikom od 16:00 - 22:00 h.